Get Adobe Flash player

ข้อมูลบริการ

แนวทางการให้บริการผู้ป่วยต่างชาติ

ข้อมูลทั่วไปรพ.

ความเป็นมา

สถานบริการสาธารณสุขอำเภอ แต่เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้นสอง ตั้งอยู่ติดที่ว่าการอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอปัจจุบัน)
ในปี พ.ศ. 2510 นายบุรี พรหมพันธ์ใจ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 8 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 ตั้งอยู่หมู่ 7 ต.สีคิ้ว  อ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา

ปัจจุบันเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสีคิ้ว

พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย
พ.ศ 2520 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลสีคิ้ว” เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง
พ.ศ. 2523 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบประมาณ สำหรับก่อสร้างตึกใหม่ ขนาด 10 เตียง ตลอดจนอาคารบ้านพัก แต่สถานที่เดิมคับแคบ จึงได้ทำเรื่องขอย้ายที่ทำการของ โรงพยาบาลมาอยู่ในบริเวณปัจจุบัน และได้รับความร่วมมือจากทางฝ่ายท้องถิ่น นำโดยมูลนิธิพรหมสถานสงเคราะห์สีคิ้วเป็นแกนนำร่วมกับข้าราชการ นักการเมือง พ่อค้า คหบดีและประชาชนในอำเภอสีคิ้ว ร่วมกันบริจาคเงินสมทบกับทางงบประมาณของราชการ ดำเนินการก่อสร้างตึกอำนวยการ และตึกผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง ซึ่งได้ทำพิธีเปิดโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2525
ในปี พ.ศ. 2530 คุณมนัส และคุณสุนันท์ จริงมีทรัพย์ ไ ด้กรุณาบริจาคสร้างตึกผู้ป่วยพิเศษ จริงมีทรัพย์ มีห้องพิเศษ 6 ห้อง พร้อมเครื่องครุภัณฑ์ประจำห้องและประจำตึก ซึ่งทำพิธีเปิดโดย นายสมบูรณ์ ไทยวัชรามาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เมื่อ 23 กันยายน 2530
เนื่องในพระราชวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนม์มายุ ครบ 60 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 มูลนิธิพรหมสถานสงเคราะห์สีคิ้ว เป็นแกนนำร่วมกับข้าราชการ นักการเมือง พ่อค้า ประชาชนในอำเภอสีคิ้ว ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ป่วย ที่ต้องแออัดอยู่ในตึก ผู้ป่วยใน จึงได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุนสร้างตึกผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง ชื่อ”ตึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนม์มายุครบ 60 พรรษา ปัจจุบันใช้เป็นตึกสูติ – นรีเวช ซึ่ง ฯพณฯ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข (นายชวน หลีกภัย) มาเป็นประธานในพิธีเปิดตึก เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2532
คณะสงฆ์และประชาชนอำเภอสีคิ้วและอำเภอใกล้เคียงได้ดำเนินการบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ขนาด 22 เตียง ห้องพิเศษ 10 ห้อง ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ได้มาเป็นประธานเปิดตึก เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2536
ในปี พ.ศ. 2539 คุณสุเนตร เฮงรุ้ง ทราบว่าโรงพยาบาลสีคิ้ว มีความประสงค์จะสร้างตึกอุบัติเหตุ แต่ขาดงบประมาณในการก่อสร้าง คุณสุเนตร เฮงรุ้ง จึงได้บริจาคเงินทั้งหมด 5 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างตึกอุบัติเหตุ เป็นอาคาร 2 ชั้น ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2541 และเริ่มเปิดให้บริการผู้ป่วย เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ส. 2541 และโรงพยาบาลสีคิ้ว ดำเนินการกราบเรียน ฯพณฯรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายกร ทัพรังสี มาเป็นประธานในพิธีเปิดตึกฯ เพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณสุเนตร เฮงรุ้งในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2542


สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 26 ไร่ เลขที่ 212 หมู่ 2 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา อยู่บนถนนสายสีคิ้ว - ด่านขุนทด(สายเก่า) ห่างจากถนนมิตรภาพประมาณ 500 เมตรอยู่ก่อนถึงตัวอำเภอสีคิ้วประมาณ 1.5 กิโลเมตร  ปี 2555 ได้จัดซื้อพื้นที่ทางทิศเหนือ ติดกับโรงพยาบาลเพิ่มจำนวน 12 ไร่

 

จำนวนประชากรในเขตพื่้นที่อำเภอสีคิ้ว สำรวจ ณ. เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2555

ประชากรทั้งหมด รวม 104,852 คน
ชาย 52,514 คน
หญิง 52,338 คน

 

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

อำเภอ/สีคิ้ว ชาย หญิง รวม
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองสีคิ้ว 42,016 42,168 84,184
ตำบลสีคิ้ว 3,161 3,219 6,380

 

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อำเภอ/สีคิ้ว ชาย หญิง รวม
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 6,412 6,300 12,712
ตำบลหนองน้ำใส 6,412 6,300 12,712

 

เทศบาลตำบลลาดบัวขาว

อำเภอ/สีคิ้ว ชาย หญิง รวม
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดบัวขาว 1,968 2,122 4,090
ตำบลลาดบัวขาว 1,968 2,122 4,090

 

เทศบาลตำบลคลองไผ่

อำเภอ/สีคิ้ว ชาย หญิง รวม
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลคลองไผ่ 2,118 1,748 3,866
ตำบลคลองไผ่ 2,118 1,748 3,866

 

Language

Login Form

คู่มือการใช้ภาษา Asean

ศูนย์ช่วยเหลือต่างชาติ

 


 

สถิติผู้เข้าชม

010429
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
56
11
95
10206
325
451
10429

Your IP: 18.205.246.238
2019-01-17 19:39